VIKTIGT ATT UNDERSÖKA HUSET INNAN INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

För att minska kostnaderna för uppvärmning i fastigheter är en värmepump ett smart alternativ. Men innan man installerar en värmepump bör man se till att energieffektivisera på andra sätt för att undvika onödigt höga kostnader.

Första steget för att skaffa en värmepump är att se över huset och undersöka möjligheterna för energieffektivisering. Genom att göra detta kan man påverka storleken på värmepumpen och därmed även spara pengar på investeringen. Att undersöka kallras från vind och fasad samt att tilläggsisolera är exempel på åtgärder som kan vidtas. Dåliga fönster och ytterdörrar bör också åtgärdas innan man väljer vilken typ av värmepump som passar bäst. Ju mer man kan minska uppvärmningskostnaderna, desto snabbare får man igen pengarna på värmepumpen.

Fördelar med vattenburet värmesystem

Det finns flera olika typer av värmepumpar som alla hämtar sin energi från omgivningen, exempelvis berg, luft, sjö, jord och grundvatten. Valet av värmepump beror på husets förutsättningar och dess omgivning. Om man redan har ett vattenburet värmesystem installerat blir det också enklare. Vissa typer av värmepumpar kräver detta system för att kunna fördela värmen i fastigheten, men inte alla.

En luftvärmepump som hämtar värme från luften utanför huset kan distribuera värme i mindre hus och fungerar som komplement för direktverkande el. Dock klarar den inte av att värma när utetemperaturen är under tio minusgrader. För konstant energiflöde oavsett årstid är bergvärme det bästa alternativet.

Totalentreprenad är det bästa valet

Om man vill installera en bergvärmepump behöver man borra ett djupt hål ner i berget, vilket kan vara en betydande kostnad. Detta pris kan dock minskas genom att först energieffektivisera genom tilläggsisolering och användning av smarta energibesparande munstycken på kranar i kök och badrum. Hålet som borras dimensioneras efter storleken på bergvärmepumpen, så om man klarar sig med en mindre pump finns det pengar att spara.

Det är viktigt att anlita en certifierad borrare och att välja en totalentreprenör som också kan installera och justera bergvärmepumpen. På så sätt undviker man att företagen skyller på varandra om något skulle gå fel.

26 May 2023