Renovera kök – några tips

Köket. Få platser har haft samma enorma utväxling som det har haft under de senare åren. Med utväxling menar vi att det har gått från en plats där man endast lagar mat till att bli en plats för alla; det sociala livet i en familj har numera för många sin självklara plats i just köket. Något som gjort att många söker en förändring och där många ser över sina möjligheter till att renovera  i köket. Något som vi definitivt uppmuntrar till. Vi anser nämligen att få platser i en bostad har samma enorma potential och som fyller lika många funktioner som just köket. Vi räknar upp några innan vi fortsätter:

  • Matlagning: givetvis, att köket ändrat sin roll för många har inte inneburit att det viktigaste tagit ett steg tillbaka. Tvärtom – i och med att platsen nu tilltalar alla så vill också alla ha ”en del av kakan” ; bättre utrustning, större krav på förvaring, finare vitvaror. Matlagning har blivit lite av var mans sak och numera så vill även den – förr – mest ointresserade av kulinariska upplevelser ha plats för att slå en bearnaisessås.

 

  • Socialt umgänge: det som tidigare varit fallet för många är att en person försvinner in i köket för att laga mat och därefter dröjer kvar där till dess att maten i fråga är färdig. Socialt? Inte särskilt. Som vi sa, nu vill fler få plats och det gör att många ser över hur köket är uppbyggt och hur man eventuellt ska kunna agera för att möjliggöra en större yta för både matlagning och det sociala umgänget – en detalj som vi ska återkomma till lite senare och hur man ska agera gällande planlösning och en eventuell ändring av en sådan.

Men först och främst så tänkte vi peka på några saker som kan vara till nytta innan man sätter igång med att renovera sitt kök. Det är ett projekt och det är något som kommer att ta mycket tid i anspråk. Är man inte medveten om det så kommer man att mötas av en negativ överraskning. Det första man ska göra är därför följande:

  • Planera. Sätt dig ned och räkna på vad allting kommer att kosta. Hur mycket kan du göra själv, hur mycket får du göra själv, och hur pass stora ändringar rör det sig om egentligen. har du behov av nya vitvaror – och vad kostar dessa? – har du ett behov av en ny spis och går det att hitta billigare köksstommar och luckor någonstans? Ska du satsa på en stenskiva? Rådet här är att du verkligen tar dig tid att jämföra priser och att du även i god tid ser till att kontakta yrkesmän som din planerade renovering kommer att vara i behov av. Utan tvekan så är exempelvis en rörmokare, plattsättare och en elektriker tre exempel på sådana. Ring runt, ta in offerter och ställ priserna mot varandra. Det kan spara många kronor. Rot-avdraget och huruvida du är berättigad att använda det bör du naturligtvis också ha klart för dig innan.

 

  • Planera för allt. Ytterligare en planering – men denna gång på detaljnivå. Tänk hur ditt drömkök ser ut och tänk sedan realistiskt hur det skulle fungera på den yta du har att jobba med. Här kommer du förmodligen att tvingas kompromissa. Exempelvis – vill du desperat ha en köksö och på motsatt sida ugn samt utdragbara luckor: var ska du gå och var ska du laga mat? Tänk till och försök hitta alternativa lösningar. Ugnen kanske kan byggas in i köksön som en rimlig kompromiss. Du kan inte få allt. Se även till att städning och andra vardagliga saker blir lätta att genomföra i ditt framtida kök. Att kontakta en inredningsarkitekt, en snickare och/eller en vanlig arkitekt är ingen dum idé då det kommer till att hitta alternativa vägar och lösningar.

 

 

Går det att ändra planlösning i ett kök?

 Den naturliga frågan som uppkommer i samband med en köksrenovering är: hur mycket får jag ändra egentligen? Det finns några grundregler i detta och här skiljer det sig lite åt beroende på hur din boendeform ser ut. Bor du i hus eller i villa så står det dig ofta fritt att ändra husets insida och ta ner väggar och undertak. Detta så länge det inte påverkar ventilation, avlopp eller vatten. Gäller det bärande väggar så bör en konstruktör närvara och kontrollera samt komma med råd kring lösningar. En anmälan bör göras till Byggnadsnämnden i kommunen innan du sätter igång också.

Då det kommer till bostadsrätter och ändringar i sådana så blir kontakten med myndigheter än mer påtaglig och här är du anmälningspliktig om du vid din köksrenovering:

  • Väsentligen ändrar planlösningen
  • Väsentligen ändrar i byggnadens konstruktion
  • Ändrar i bjälklagen genom håltagning. Här är rådet att du alltid kontaktar en konstruktör som ser över projektet. Kommer denne fram till att en bärande bjälk berörs så måste du göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret.
  • Gör en väsentlig ändring i byggnadens vatten- och avloppssystem. Vanligare vid en badrumsrenovering än vid köket; men för den sakens skull inte helt ovanlig.
  • Gör en väsentlig ändring i byggnadens ventilation.
  • Bor i en fastighet med ett särskilt bevarande värde och planerar en omfattande ändring.

Dessutom – och det här är viktigt: se till att din bostadsrättförening alltid hålls informerad och att de godkänner ditt planerade projekt. Du måste alltid ha tillstånd från din fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening innan du går vidare. Det kan vi inte nog poängtera.

Det sista vi ska säga är att du inte ska se myndigheter – exempelvis Byggnadsnämnden eller stadsbyggnadskontoret – som något hinder. Bedömer de att du exempelvis behöver ett bygglov och således även en kontrollansvarig så ska du se positivt på detta. I slutändan så handlar det om säkerhet och det handlar om att ditt framtida projekt ska bli så bra som möjligt. Gör de bedömningen att du kan köra igång – ja, då är det bara att slå i första spiken till det som ska bli ditt framtida drömkök.

Grundregeln och nyckeln till att spara dig framtida bekymmer är att du alltid ser till att kontakta, informera och göra nödvändiga anmälningar innan du sätter igång.