Ventilation i Stockholm för ren luft

Särskilt för alla som bor i storstäder är luften vi andas in en viktig fråga. Se över din ventilation i Stockholm, så att den verkligen fungerar som den ska.

Det finns regler för både villor och hyreshus, men för en privatperson är det lätt att frågan om ventilation faller i glömska efter den första inspektionen. Man märker inte om anläggningen delvis slutar att fungera, eller om det har samlats smuts och mikrober i fläktrören. Det man inte ser har man inte så ont av.

Många allergier och luftvägsproblem kan undvikas om man får hemmet ordentligt vädrat. Speciellt för dem som vistas inomhus under större delen av tiden är det viktigt med ren luft. Därför finns det också speciella regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i offentliga byggnader och flerfamiljshus.

Ventilation för en god hälsa

Du vet själv när du har suttit i en lokal med mycket folk, hur ovädrat det kan bli där. Om man har en klimatanläggning och inte bör öppna fönstret, är det verkligen viktigt att ventilationen fungerar på bästa sätt. Huvudvärk och trötthet kommer smygande, men man kanske inte tänker på att det är luftens kvalitet som är för dålig.

Det är certifierade inspektörer som kontrollerar att alla fläktar i din ventilation i Stockholm verkligen fungerar. Plast kan spricka och filter behöver bytas. Inuti fläktrören gör man rent med speciell utrustning. Du får åtgärder dokumenterade och om något behöver bytas, görs det på ett professionellt sätt, så att du kan vara trygg med kvaliteten på inandningsluften.

23 Sep 2022