Vem renoverade köket?

Det finns några frågor som måste ställas innan man köper en bostad. Detta gäller även om bostaden i fråga ser ut att vara i toppskick och där omfattande renoveringar uppenbarligen har ägt rum. I många fall - och särskilt i städer där priserna för bostäder är höga - så kan nämligen exempelvis en köks- eller en badrumsrenovering ha skett i syfte att få till stånd ett högt slutpris.

Vid en sådan renovering så kan det också innebära att säljaren försökt pressa ned priset och antingen valt en väldigt billig samarbetspartner eller genomfört projektet på egen hand - något som av en uppenbara skäl också kan innebära att det finns tydliga fel och brister. Därför så bör man som köpare också ta ett steg tillbaka och ställa sig frågan om vilka företag som anlitats. Det är säljaren plikt att nämna vilka man anlitat och om han gjort jobbet själv. En sådan fråga - och svaret - kan definitivt spara pengar och en hel del besvär.

Är det dolda fel i ert hus?

Vad händer om en fuktskada kommer i köket i ert nyköpta hus? Ja, den frågan är inte helt enkel att svara på. Klart står åtminstone att det kan räknas inom det man brukar kalla för dolda fel. Men, det är inte helt säkert.

För att kunna hävda dolda fel så måste man A) ha undersökt huset innan - och låtit en besiktningsman sköta den. En besiktningsman ska alltid anlitas för att man som köpare ska kunna hävda dolda fel i efterhand: en slags garanti och försäkring som visar att man tagit sin undersökningsplikt på allvar.

B) det ska inte kunna vara att anse som ett förväntat fel. Om stammarna i huset är väldigt gamla så kan du också förvänta dig att de någon kräver åtgärder. En renovering i köket innebär alltså inte att du går säker; där är det snarare ett stambyte som man måste kolla efter. Åtminstone om det handlar om ett äldre hus. En köksrenovering i ett sådant blir således något som kan luras. Allt ser bra ut, men stammarna - som löper på insidan av huskroppen - är gamla och behöver åtgärdas. Det måste man kolla upp med säljaren.

C) felet ska inte kunna ses och vare sig säljare eller köpare ska ha varit medveten om det.

Dolda fel i hus är svåra att bevisa

Den senare punkten kan alltså vara avgörande i en tvist gällande dolda fel. Om säljaren har genomfört en köksrenovering och vet att fel har begåtts så måste han också meddela er detta. Annars så kan ni definitivt ha rätt till ersättning inom det som kallas dolda fel. Men, som sagt: beror felet på att ett gammalt rör brustit - och inte kan kopplas till säljarens renovering av köket - så blir det svårare. Där kan det ni tror är solklart som ett dolt fel istället räknas som ett förväntat sådant.

Som alla märker så handlar det mycket om nästan godtyckliga saker och därför kan vi inte nog trycka på att man undersöker huset noggrant innan. En besiktningsman är ett måste, men vi skulle även rekommendera att man genomför en rörinspektion, låter en elektriker se över elsystemet och att man mäter fukthalten innan. Kostnader - visst; men också en garanti mot att göra ett rejält felköp.

Läs mer om dolda fel här.

29 Sep 2018