Utan OVK korkar fläkten igen

Visste du att alla fastghetsägare och även privata villaägare egentligen är skyldiga att genomföra en OVK vart tredje år? Särskilt gäller detta alla fastigheter där det vistas människor i offentliga byggnader såsom skolor och förskolor, sjukhus och andra ställen där det vistas människor under dagarna. Det är vart tredje år i de fastigheterna som har vanliga ventiler som man måste göra en OVK. Har fastigheterna i stället ventiler med en funktion med motor och där luften värms up, eller kyls ned innan luften kommer in i byggnaden, krävs det endast OVK vart sjätte år.

Därför är en OVK viktig och obligatorisk

En OVK; alltså en Obligatorisk Ventilations Kontroll är viktig och obligatorisk för att skydda människorna i första hand, men även fastigheterna i andra hand. En OVK ska nämligen fastställa att det kommer in tillräckligt med syrerik luft in i byggnaden. Människor som till exempel vistas i skola, förskola eller på sjukhus måste få tillräckligt fräsch luft. Annars kan de drabbas av sjukdomar i luftvägarna såsom astma eller liknande. Det är inte bara människorna som kan drabbas av dålig luft eller undermålig ventilation. Fastigheterna kan drabbas av fukt, mögel eller annat som bryter ner byggnaden. Det är inte alla som tänker på att fastigheterna behöver tillräckligt med bra luft.

Regelbundenheten är olika för olika slags ventiler

De bästa ventiler som man kan ha är sådan som har egna motorer och som värmer upp eller kyler ned luften innan den kommer in. Sådana ventiler drivs av motorer som mer effektivt ser till att luften byts ut. De som har dessa slags ventiler behöver endast göra en OVK vart sjätte år. De som har andra slags ventiler behvöer göra en OVK vart tredje år. Detta gäller alla fastigheter på offentliga ställen och på olika kontor. Och det är kommunen som ser till att OVK:erna utförs och har det lagliga ansvaret för att människor som vistas i alla kommunens offentliga platser har tillräckligt bra luft.

Uppdraget kan utföras av privata aktörer

Även om ansvaret är kommunens kan även privata aktörer utföra själva uppdraget. Det innebär att du som är fastighetsansvarig eller fastighetsägare – de som har det lagliga ansvaret för ett en OVK-besiktning utförs vart tredje eller sjätte år, även kan anlita privata företag som gör dessa OVK-besiktningar. Då är det ju en bra idé att anlita ett företag som är kunniga inom ventilera och kan genomföra sådana besiktningar. Här kan du läsa mer.

3 Apr 2019