Tänk på stilen när du lägger om taket

Börjar det bli dags att lägga om taket? Även om takmaterial som tegel och plåt kan hålla i upp emot hundra år, kommer det till slut en punkt när de måste bytas ut. Bor du i ett äldre hus är detta projekt säkert bara ett i raden av bygg- och renoveringsprojekt som ska avverkas. Att bo i ett äldre hus kräver att man gillar byggnadsvård och renovering!

Inte samma sak som en köksrenovering

Det finns mycket att tänka på när det gäller renovering, oavsett om det rör sig om ett kök eller ett tak. Men när det gäller kök handlar det mycket om att förändra, att man vill ha det nytt och fräscht, men ändå byta från en äldre till en nyare stil, som bättre passar en själv. Vad gäller taket skulle vi vilja hävda att det är precis tvärtom. Här handlar det mycket om vad som passar huset, och faktiskt är det bästa att försöka återskapa det gamla taket så långt som det är möjligt.

Du får inte göra vad du vill

När det kommer till ett hus exteriör, dess fasader och tak, handlar det inte bara om personligt tycke och smak längre, utan då gäller även saker som detaljplaner och områdets karaktär, samt byggnads- och kulturvård. Du måste alltid söka bygglov om du vill ändra ett hus fasad till exempel, och detsamma gäller taket. Vill du byta ut ett gammalt fint tegeltak mot ett nytt plasttak kommer du antagligen inte att få renoveringen godkänd.

För varje område i en stad finns en detaljplan, som anger om det ska finnas speciella byggregler och som dikterar hur en renovering får göras. Om byggplanen dikterar att alla hus i området ska ha tegel som smälter ihop med resten av området, eller att hus måste målas gula eller röda, då måste du som husägare förhålla dig till det, även fast du tycker att du borde få göra vad du vill med din egendom.

Tänk i det långa loppet

Du bör som husägare alltid hålla i åtanke att det som är din egendom idag brukade vara någon annans egendom, och kommer att tillhöra någon annan i framtiden. Egentligen är vi bara vårdare av våra hus, som är äldre än oss, och kommer att överleva oss alla. Det är därför det finns detaljplaner, och byggnadsvårdsföreningar, och grannar som blir arga om du målar taket lila.

Ta hjälp av rätt takläggare

I Stockholm finns områden som har mycket styrning i detaljplanerna, och områden där det inte är lika noga. Oavsett vilket ska du alltid läsa detaljplanen för ditt område noggrant innan du genomför en takrenovering eller takläggning. Försök så långt de tär möjligt att utföra takläggningen på ett varsamt sätt. Kan tegelpannor sparas eller ersättas, gör det. Se också till att du tar hjälp av en takläggare i Stockholm som kan byggnadsvård, och kan gamla tak. Någon som värdesätter gammalt hantverk och tar till vara på både gammal kunskap och gamla material. Tillsammans kan ni hjälpa ditt hus att få ett nytt skydd mot väder och vind, samtidigt som det får behålla sin gamla karaktär långt in i framtiden.

10 May 2018