Stuckatur som återskapar hus i Stockholm

I äldre fastigheter i Stockholm finns stuckatur som berättar om en utsmyckning annorlunda än dagens strama linjer och som man med varsam hand kan låta en kunnig hantverkare renovera.

Stuckatur är den utsmyckning som gör övergången mellan vägg och tak mjukare och vackrare. Den kan också slingra sig en bit ut i taket och runt den plats där takbelysningen förväntas sitta. Man kallade det då en takrosett. Stuckatur har under perioder målats i färg eller dekorerats med guld.

Stuckaturens vara eller inte vara har varierat över tid. Från att under många sekler framförallt ha prytt välbärgade slott och herresäten fann den under 1800-talet sin väg in i de borgerliga hemmen och i sin enklaste form även i arbetarbostäder.

Under 1930 – 40-talen präglades byggandet av de funktionalistiska idealen och stuckaturkonsten avfärdades, man byggde stramt och enkelt. Mycket av den gamla stuckaturen försvann sedan under 1960 – 70-talen och ersattes av de låga innertaken av plast när fastigheter renoverades.

Det har blivit modernt med stuckatur i Stockholm igen

När man idag renoverar äldre fastigheter är det många som vill återskapa vacker stuckatur i Stockholm. Den höga takhöjden i äldre fastigheter gör det möjligt att sätta tillbaka utsmyckningar och återge rummen sin ursprungliga karaktär.

Även nya byggnader kläs med stuckatur längs tak och väggar. Företag som arbetar med att återskapa och laga äldre stuckatur tillverkar därför ny som passar i moderna byggnader.

Stuckatur tillverkas av gips som gjuts i formar. Även om det vanligaste är att den används inomhus kan den anpassas för att exempelvis pryda entréer utomhus.

5 Apr 2022