Solceller för BRF är ett miljövänligt val

Installation av solceller i BRF är en process som kan ta tid att fatta beslut om. Men det är gynnsamt för alla boende att samordna sina resurser och säga ja.

Solceller omvandlar solenergi till el och man kan därigenom minska beroendet av fossil energi. På samma gång minskar man planetens utsläpp av växthusgaser. Ur en botanisk aspekt bör man välja växter som inte skuggar solcellerna. Då maximerar man energiproduktionen. Det behöver inte vara sol hela tiden, för man får energi från solcellerna även en mulen dag. Det är förstås fördelaktigt att solcellerna sitter på ett ställe där solen gassar. Bygger man nya hus kan man låta taket luta lite för att utnyttja solen bättre.

Allt som kostar pengar brukar vara en stor anledning till debatt i en BRF, och det bästa är att alla boende är positiva och vill vara med om förbättringar. En förutseende styrelse ser till att taken är i gott skick och att installationen av solceller sker rationellt och smidigt. Det ger ett skönt oberoende att kunna producera egen el utan nämnvärd ansträngning. När solceller för BRF finns på plats är energifrågan löst på ett miljövänligt sätt och energikostnaden halveras.

Konsulter ger råd om solceller

Det är viktigt att beakta vegetationen runt BRF-byggnaden, och därför bör man konsultera landskapsarkitekter och solcellsexperter. Takväxter kan påverka solcellernas prestanda, och förhållandena på taket behöver därför kontrolleras. Det gäller också att avgöra vilka växter man ska satsa på och ta hänsyn till de botaniska aspekterna runt solcellerna. Konsulternas råd bidrar till att solceller för BRF kan bli en framgångsrik satsning för hela området.

Sedan ska styrelsen fatta ett beslut, baserat på konsulternas råd och de boendes åsikter. Det är också en prisfråga och mycket ska förhandlas innan det slutgiltiga kontraktet skrivs på. Men alla är säkert överens om att solceller är en bra investering för miljön och framtiden. Solcellerna beräknas hålla i trettio år, och en halverad energikostnad under så lång tid innebär en besparing på massor av pengar. Det gäller att vara djärv och våga satsa framåt. Sedan kan man ju förvänta sig överskott på el och detta går att sälja, så det kan bli en ännu bättre affär.

Växter runt solceller för BRF

När ett nytt område projekteras är det läge att planera hur taken ska se ut, var solcellerna ska sitta och vilka omgivande växter som ska finnas. Känslan för att bevara naturen och beakta de botaniska aspekterna ligger också i linje med att man väljer solceller i BRF som ett miljövänligt alternativ till traditionella energikällor som vedeldning och kol.

Dessutom är solceller för BRF fördelaktiga eftersom de är så gott som underhållsfria. Det finns inga lösa delar som ska bytas och föreningen sparar därför in på driftskostnader genom att välja solceller. Folk vill inte bidra till att smutsa ner miljön, och solceller är ett rent och hygieniskt alternativ. Man kan tänka sig BRF som en härlig grön oas mitt i staden, utan utsläpp och miljöförstöring. Solenergin är gratis och alla vinner på att utnyttja den.

30 Nov 2023