Skydd och färgsättning

Färg är inte enbart till för att bostaden ska bli snyggare utan även för att byggmaterialet ska hålla bättre och under längre tid. Men vilken färg ska man använda och vem kan utföra arbetet?

Om man någon gång varit i en färghandel eller bygghandel så har man sett hur många olika slags målarfärger det finns. Men vad ska man använda och var? Som målare lär man sig att det är viktigt med sammansättningen i färgen som ska användas. Rätt färg bevarar materialet som den målas på medan fel färg kan göra mer skada än om man inte hade målat alls. Av den anledningen finns det oftast tydliga beskrivningar på färgburkarna med vilket användningsområdet är. Det kan vara tak, vägg, golv, våtrum, yttervägg, putsfärg och så vidare.

Om man ska måla om något så är det också viktigt att man vet vilken färg som använts tidigare. En målare kan ofta identifiera en färg genom en lätt undersökning men om man ska måla om själv så kan man ta en flaga med sig till färghandeln för analys. Vissa går att måla över och andra måste avlägsnas helt före ommålning med annan typ av färg.

Färgprov och färdigt resultat

När man noga tagit reda på vilken färg som är bäst för materialet man ska måla på så är det dags att fundera på vilken nyans man ska ha. Det kan vara svårt att få en känsla när man står med ett litet färgprov i en affär. Men antingen kan man ta hjälp av ett dataprogram där man kan testa nyansen på en bild av ett hus, eller så kan man få med sig ett prov. Även där har en målare vanan att veta hur det kommer att se ut när nyansen kommer på ett helt hus eller en större yta inomhus. Så ta gärna råd och hjälp.

Yrkesarbetare och rådgivare

En målare är en god rådgivare när det gäller valet av typ av färg och nyans. Till exempel så brukar målare avråda från att måla med vit färg eftersom det ofta blir väldigt bländande. Istället rekommenderas att använda en vit färg med en liten brytning för bättre resultat. Men en målare färgsätter inte enbart en yta utan ser till att den är helt slät genom spackling och slipning, och att ytan är så ren och väl förberedd som möjligt för färgen som ska appliceras. Allt för lång livstid och lyckat resultat.

13 Jul 2020