Rullställning – renovering av husfasad

Om du ska måla eller reparera fasaden på din villa, är det opraktiskt att springa upp och ner på en stege. Istället bör du stå säkert på en rullställning.

Du har avsatt större delen av din kommande sommarsemester till att renovera ditt hus. Det är mycket som ska göras. Flera av familjens medlemmar har frivilligt anmält sig till tjänstgöring. Er villa med träfasad ska målas om. Du vet sedan tidigare att grundarbetet är viktigt. Gammal färg ska slipas bort och några träribbor måste bytas. Träet till vindskivorna har ruttnat och ska bytas. Hängrännorna i plåt ska målas om.

För att sommarens arbete ska utföras effektivt och med säkerhet, krävs planering. Det enklaste är kanske att bestämma vilken färg huset ska ha. Men vilka redskap ska användas? Idag finns det många moderna målarverktyg och slipmaskiner att välja bland. Men har du tillräckligt med stegar?

Rullställning – för säkert arbete

En stege har naturligtvis sitt berättigande men inte vid renovering av en husfasad. Du funderar därför på att hyra eller köpa rullställning. Det är klokt! En rullställning har en arbetsplattform att stå på och där du kan förflytta dig i sidled. På plattformen går det att ställa målarburk och diverse verktyg. I takt med att arbetet runt huset fortskrider kan rullställningen flyttas, eftersom den går på hjul.

Ska du hyra eller köpa en rullställning? Du har en stor tomt med många fruktträd. De ska beskäras på våren och varje höst ska frukten plockas. Det går alldeles utmärkt att använda en rullställning för sådana arbeten.

23 Mar 2023