Renovera med hjälp av en elektriker

Ibland så sker misstag utan uppståt och där man inte riktigt tänker sig för. Då det gäller renoveringar så är detta inget undantag utan snarare att anse som lite av en regel; detta i synnerhet renoveringar där inga professionella yrkesmän anlitas utan där privatpersoner på egen hand håller hammaren. Misstag som i många fall inte medför någon annan skada än för ögat och där det avslutade jobbet inte alls blir speciellt estetiskt tilltalande.

Det är trots allt viss skillnad på en yrkesman och en lekman och oavsett om du jämför ett målerijobb, en renovering av ett badrum eller ett byte av ett tak så kommer man att se en avsevärd skillnad i med vilken finess som jobbet av en yrkesman är gjort kontra det som en vanlig privatperson ligger bakom. Det är således något som man får räkna med och misstag kring det rent estetiska lämnar vi därhän. Det som vi ska titta lite närmare på är dock misstag som sker utan uppsåt och där man agerat korrekt – men där det ändå blir fel.

Vad menar vi här? Jo, vi kan säga att du ska renovera i ditt hus och att du saknar den nödvändiga vanan, du är inte händig, du har inte tiden som krävs och du vill ha ett bar jobb utfört – något som gör att du anlitar en snickare. Korrekt agerat!

Det du ska renovera i ditt hus är hallen och du ska lägga in golvvärme, du ska ha spotlights i taket och snickaren du anlitat ska lägga golv, han ska figurbygga en skoställning i MDF och han ska riva en befintlig vägg för att öppna hallen mot köket. Något som han också gör och till en total kostnad om 57.000 kronor inklusive rot-avdraget.

En snickare ska inte hantera elektricitet

Alla nöjda och glada? Ja, till en början, men det som visar sig är att ditt hus plötsligt börjar brinna och den renoverade hallen blir totalförstörd. Detta kommer av att den snickare du anlitat dragit in golvvärmen på ett felaktigt sätt samt att de spotlights han satt in även de lämnar mer att önska. Kort och gott – här skulle du anlitat en elektriker – en behörig elektriker – och även om snickaren i fråga ville vara hjälpsam och dra in din golvvärme så fick han inte göra så.

Det vi menar här är att många tar för givet att om en yrkesman säger sig kunna göra något – ja, då får han också göra så och då det gäller en utebliven kontakt med en elektriker så kan detta få ödesdigra konsekvenser. Du har här agerat i god tro – men misstaget i att lita blint på snickaren (som förmodligen bara ville vara hjälpsam och bespara dig en kostnad – visar sig bli dyrt i slutändan.

Då det gäller elektricitet så ska alltid en behörig elektriker närvara och även vid något – på förhand – så enkelt som att lägga in golvvärme i en hall.

26 Oct 2016