Renovera köket med yrkesmän

Var i huset sker flest vattenskador? Ett rimligt antagande gällande svaren är att ungefär 70% svarar badrummet. Det gör man dåd et är där man kommer i kontakt med vatten som allra mest. Ett naturligt antagande - som dock är felaktigt.

Då man renoverar ett badrum så är man nämligen väldigt noggrann med fuktskydd, fuktmatta, fuktspärrar och med själva fallet på golvet. Allt detta gör att vattnet inte utgör något större hot och att man - förutsatt att allting är korrekt gjort - inte löper någon större risk i att se en vattenskada uppkomma inne i badrummet.

Riskområdet i badrummet handlar snarare om felaktiga installationer som är utförda av privatpersoner snarare än av exempelvis en rörmokare eller en elektriker. Kopplar du in en tvättmaskin - som du inte ens får göra - och gör det fel så kan den plötsligt springa läck, rejält, och den stora vattenmassan kan komma att bli svårhanterlig och därmed uppstår en risk för fukt- och vattenskada.

Det om det; badrummet är ett riskområde - men inte så stort som många tror. Istället så är följande rum och anledningar de stora bovarna som förklarar vattenskador över hela Sverige:

Ta hjälp av en rörmokare och en elektriker

  • Undermåliga stammar/svenskt klimat: Det finns ett ursäktande drag kring detta. Det ligger i att det är svårt att veta hur stammarnas skick är och i kombination med att vårt klimat är, milt uttryckt, ganska opålitligt. Äger du ett hus i Stockholm så kan en iskall vinternatt göra att vatten i stammarna fryser, då vädret sedan slår om och det blir plusgrader under nästföljande dag så spricker rören och ledningarna. Det finns dock möjlighet att genomföra en rörinspektion där en rörmokare ser över vilket skick stammarna befinner sig i. Alltså agera på samma sätt som man gör vid exempelvis tak och grund av huset. Tyvärr glömmer många bort stammarna, man tänker enbart på dessa vid problem. Och, en sista sak: det går att se varningssignaler kring stammarnas status också. Luktar det illa i avloppen, bubblar det i dessa, sker ständiga stopp i toaletterna eller om det finns dålig avrinning så bör man kontakta en rörmokare för en undersökning.
  • Köket: Köket ligger före badrummet då det kommer till vattenskador. Med ganska god marginal dessutom; något som dels har att göra med att det sker fler köksrenoveringar idag än förr samt att dessa utförs av privatpersoner. Det är inget fel i att sätta upp ett nytt kök, men man bör låta en rörmokare sköta alla installationer samt kopplingar av rör och ledningar. Vi anser att två stycken yrkesmän alltid ska anlitas vid en köksrenovering: en rörmokare och en elektriker. Den senare måste anlitas om det ska dras el i köket. Genomför du egna kopplingar så bryter du mot lagen. En rörmokare bör du anlita av de skäl vi just gått igenom. Båda dessa går att använda Rot-avdraget för, det behöver inte vara så dyrt med andra ord.
16 Apr 2018