Relining – ett fördelaktigt komplement till ett stambyte

Ett stambyte är ett kostsamt, arbetsintensivt och långt projekt. Länge har det funnits en efterfrågan att kunna renovera avlopp på ett effektivt sätt utan att faktiskt behöva göra ett komplett stambyte. Än så länge har relining inte ersatt stambytet helt – men det kan absolut ses som en investering som förlänger rörens livslängd markant.

Håller länge

I många fall kan relining vara ett alternativ till stambyte även om det, som nämnt i inledningen av den här texten, inte kan ses som ett substitut. Oavsett om det är hela systemet eller delar av det som behövs fräschas upp, är relining dock alltid ett alternativ.

Många väljer att göra det vid delar som slits särskilt hårt. Till exempel är det vanligt att stammarna som hör till köket slits ut mycket fortare än andra stammar i huset. Detta eftersom många av oss slänger i svårlösliga fetter och andra ämnen som inte är så bra för rören.

Något som man dock bör ha i åtanke är att relining är en ganska ny metod. Den första renoveringen i den här stilen skedde i mitten av 90-talet. Således finns det inga dokumenterade långtidseffekter på hur rören faktiskt mår efter ett längre tag. En förutsättning för att relining ens ska hålla en kortare tid är att det utförs på rätt sätt.

Kompletterar stambyte på ett bra sätt

En relining fixar inte allt. Till exempel kommer de inte åt rörgenomfogningarna, som är en viktig del av ett bra rörsystem i ett hus. Med dåliga fogningar kommer också vattenskador och andra problem som ett brev på posten. En relining kan ses som något som förlänger rörens livslängd markant. Dock är det viktigt att påpeka att rören inte håller hur länge som helst. Det här gäller inte bara själva fogningarna, utan hela systemet.

De flesta väljer att se på relining som en god investering. Det kostar visserligen en hel del pengar om systemet är stort, men är likväl billigare än ett stambyte. Dessutom skjuter man ju upp stambytet med ungefär 15 år, vilket är ett starkt argument för relining ur ett ekonomiskt perspektiv.

Så fungerar det

Det som görs vid relining är att VVS-montören gör ett nytt rör på insidan av det gamla röret. I de flesta fall används en slags elastisk plast som blir den nya insidan av de rören som fanns där sedan innan. Den här plasten är tålig och ska klara av både starkare kemikalier och stora skillnader i temperaturen.

1 Jul 2017