Planeringen avgör det färdiga resultatet

Många väljer att renovera och göra fint i sina hem. Det har också skett en påtaglig ökning som en följd av att rot-avdraget finns. Förvisso är detta inte fullt lika generös som den dagen det presenterades, men det är fortfarande någonting som gör stor skillnad i slutändan. Ska du exempelvis genomföra en köksrenovering så kan du använda ditt rot-avdrag och genom detta dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Taket för rot-avdraget är årligt och ligger på 50.000 kronor. Tidigare kunde du dra av halva kostnaden, men så är alltså inte längre fallet.

Trots att många renoverar och att man gör detta med professionell hjälp så finns det många misslyckanden. Något som vi skulle vi vilja säga har två orsaker: att man planerar för dåligt och att man anlitar fel företag. Det hör ofta ihop också.

Fel företag kan innebära att man får ett fuskjobb på halsen och att man står där med ett kök som inte alls ser ut som man tänkt sig; det är också en del av den bristande planering vi nämnde. För, enligt oss så handlar planeringen inte enbart om färger, val av material, val av vitvaror, placering av arbetsbänkar och att välja blandare. Vi skulle säga att din stora uppgift ligger i att välja rätt företag och att resten kommer att sköta sig själv.

Rätt företag för din köksrenovering ger dig möjligheter

Det viktigaste är att få en korrekt utförd köksrenovering där allt står emot tidens tand, där ingen risk för vattenskador föreligger (köket har för första gången gått om badrummet då det gäller vattenskador - något som till stor del beror på felaktiga installationer i samband med renoveringar) och där arbetet sker inom den tidsplan och budget man satt upp.

Det senare är intressant. Man måste nämligen vara beredd på att en köksrenovering kan stöta på patrull, bli försenad eller där planerna måste ändras med kort varsel - material som är restade etc.

Vid sådana tillfällen så kommer man att tjäna på att ha en erfaren firma vid sin sida - ett företag som snabbt kan hitta nya lösningar, som har kontakter och som, framförallt, har både manskap och kunskap att ställa om. Hela tiden, naturligtvis, med dig involverad i projektet.

Du ska vara delaktig och informeras om kostnader

Tyvärr så kan man höra exempel på där en kund dels lämnas helt utanför och dels se att beslut fattas utan medgivande - beslut som kan kosta mycket pengar. Därför bör man lägga manken till och undersöka vilka företag som finns i exempelvis Stockholm, hur mycket de kostar och hur pass stor erfarenhet av köksrenovering de har. Det bästa sättet att ta reda på erfarenhet och kompetens är att söka tidigare uppdragsgivare.

Det vill säga: vilka har anlitat företaget tidigare, hur pass nöjda är dessa med jobb och pris och har de känt sig delaktiga genom hela sin köksrenovering? Ring alltid referenser och gå gärna så långt tillbaka i tiden som det bara är möjligt.

Läs mer om köksrenovering: https://www.koksrenoveringstockholm.nu.

19 Mar 2019