Med det digitala verktyget BIM kan man enkelt visualisera byggprojektet

BIM är ett digitalt verktyg som kan modellera fram modeller som gör det enklare att visualisera byggprojekt. På så vis får man bättre kontroll på projektet.

Med BIM kan man snabbare sätta sig in i ett byggprojekt. Programmet kan liknas vid digitala byggklossar och gör det enklare att visualisera och förstå komplexiteten i ett byggprojekt. BIM kan användas för att visualisera framtida byggnader och infrastruktur som broar, vägar och järnvägar. Men även parker, trädgårdar och andra grönområden som man planerar att anlägga.

BIM kortar ner processen och gör att man sparar tid och därmed även pengar. Den effektiva visualiseringen gör också att man får bättre kontroll och på så vis kan undvika kostsamma misstag. Programmet bidrar helt enkelt till en bättre och samtidigt billigare byggnad.

Anlita en erfaren konsultfirma inom BIM

Vill man anlita en konsultfirma inom BIM ska man börja med att göra lite research. Välj ut de två eller tre företag som verkar mest intressanta och be om ett kostnadsförslag. Ett seriöst företag erbjuder vanligtvis ett kostnadsfritt första möte. Då går man igenom projektets storlek och därefter får man ett kostnadsförslag.

Det är viktigt att även ta hänsyn till erfarenhet när man väljer BIM-konsult. Firman man anlitar ska tidigare ha arbetat med liknande byggprojekt. Innan arbetet påbörjas måste man ha ett tydligt avtal med konsultfirman där allt som man har kommit överens om finns med. Det ska även stå hur mycket tjänsten kostar och när arbetet ska vara slutfört.

20 Sep 2023