Framtidens byggvärme är redan här

I ett land med kallt och fuktigt klimat är det svårt att utföra vissa moment av ett bygge utan att tillföra byggvärme. Den moderna lösningen är fossilfri.

Byggvärme kan användas både till avfuktning och torkning av material under byggprocessen. Den kan också användas till att värma upp byggbaracker och platskontor. Byggvärme används bara tills byggnaden är så klar att man sedan kan installera permanent värme. En av fördelarna med byggvärme är att den är lätt att både installera och ta bort när behovet har upphört. Det finns flera sätt att lösa uppvärmningen, exempelvis olja, fjärrvärme, el eller pellets.

De fastigheter som kommer att använda sig av fjärrvärme när de är klara kan redan under byggprocessen börja använda sig av den lösningen. Men det är inte alla platser som har tillgång till fjärrvärme och därför behövs alternativa lösningar. I dagens samhälle letar man ständigt efter miljövänliga sätt att värma upp både byggarbetsplatser och färdiga byggnader. Då är en pelletspanna en mycket bra, ekonomiskt fördelaktig och praktisk lösning.

Används pellets till annat än byggvärme?

Pellets är cylinderformat bränsle som tillverkas av sågspån, kutterspån och andra restprodukter från träindustrin. Man tar alltså tillvara och använder material som annars skulle gå till spillo. De fabriker som tillverkar pellets ligger oftast i anslutning till skog- och träindustrins anläggningar. Detta innebär att man undviker onödiga transporter eftersom råvaran hämtas från närområdet. Trots att det finns flera pelletsfabriker i Sverige som producerar detta miljövänliga biobränsle är det ändå relativt okänt för många.

Materialet är lätthanterligt och fungerar utmärkt som uppvärmningskälla. Det kan användas som alternativ till olja eller direktverkande el i exempelvis småhus, industrilokaler och jordbruksfastigheter. Miljömässigt har pellets fördelen att vara en förnyelsebar energikälla som produceras i hela landet. Ytterligare en fördel är att det är ett biobränsle vilket innebär att ingen ny koldioxid tillförs atmosfären när pelletsen förbränns. Det går att använda pellets i gamla värmepannor men miljömässigt fungerar en ny panna bättre.

Hur använder man pellets till byggvärme?

När man anlitar en leverantör som specialiserat sig på pelletspannor för byggvärme får man hjälp att hitta den lösning som passar bäst. Pannorna levereras som en mobil containerlösning med värmepanna och förråd för pellets. Utformningen är anpassad för att ta så lite utrymme som möjligt. En pelletspanna är en effektiv lösning för att värma upp större ytor och öppna lokaler. Den ansluts med ventilationsrör som effektivt blåser in och sprider ut värmen i lokalen.

Pelletspannor kräver minimalt med underhåll. Inmatningen av pellets sker automatiskt och om man använder rätt sorts pellets lämnar de minimalt med aska och sot efter sig. Pannorna finns i olika storlek och kapacitet där man kan välja mellan en varmlufts- eller hetvattenfunktion. Båda pannorna levereras som containerlösningar. Hetvattenlösningen har en kapacitet på 80 kW–700 kW och passar särskilt bra på byggplatser där det är ont om el eftersom de kräver väldigt lite energi.

Fungerande byggvärme är lönsam investering

Oavsett vilket tid på året man börjar ett byggprojekt så kan det drabbas av fukt och kyla som sinkar processen. Att exempelvis bli stående med betong som inte torkar eftersom luften är för kall eller fuktig kan både fördröja arbetet och bidra till ökade kostnader. För de hantverkare som är sysselsatta med de olika momenten kan dessutom kalla verktyg och maskiner ställa till problem. Bra byggvärme är en nödvändighet.

När man anlitar en etablerad och kunnig leverantör av miljövänlig, fossilfri byggvärme får man hjälp att projektera och installera väl genomtänkta värme- och torkprocesser. När driften är igång ingår dessutom service och underhåll av kunnig personal med beredskap dygnet runt. Fungerande, fossilfri byggvärme bidrar till en stabil byggprocess och en arbetsplats som är bra både för människor och miljö. 

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: bygg-värme.se

21 Feb 2024