Fönsterrenovering Stockholm - ett bra alternativ

Dags att byta fönster? Om er BRF i Stockholm ställs inför detta faktum så kommer ni också snabbt bli varse om att kostnaden blir väldigt hög. Ett fönsterbyte kostar mycket pengar och det krävs ofta en god planering innan man kan genomföra ett sådant projekt.

Men, det behöver inte vara det enda alternativet. Faktum är att många BRF:er tar lite för snabba beslut i denna fråga. Att fönstren är slitna och fula innebär inte per se att de måste bytas - i många fall kan man, genom en välplanerad fönsterrenovering i Stockholm, få exakt samma effekt, men till en bråkdel av priset.

En fönsterrenovering i Stockholm innebär att man byter ut exempelvis ruttet trä, att man slipar, målar om, byter beslag och tätar fönstren. Detta gör att fastigheten dels får ett estetiskt lyft, men även ett ekonomiskt sådant så värdet på den höjs. Utöver detta så man även se ytterligare ekonomiska fördelar i en fönsterrenovering i Stockholm och där exempelvis energikostnaderna kan komma att sänkas på ett dramatiskt sätt. Äldre fönster har ofta stora problem med läckage genom glaset. Nya, moderna fönster har glas med ett lågt U-värde som isolerar på ett påtagligt mycket mer effektivt sätt.

Byt ut glaset och sänk kostnaderna

I samband med en fönsterrenovering i Stockholm kan även glaset bytas ut mot ett mer modernt sådant och där man uppnår samma effekt som de nya fönstren på marknaden ger. Detta kostar ungefär hälften av priset och klart står därför att en sådan fönsterrenovering i Stockholm kan vara en riktigt, riktigt bra investering.

Att fönstren med jämna mellanrum når vägs ände är en naturlig följd av slitaget de hela tiden utsätts för. Problemet är att många direkt tänker nya fönster snarare än att se möjligheten för en fönsterrenovering. Kontakta alltid ett företag inom denna bransch först och låt det företaget göra en bedömning. Det kan spara er enorma summor i slutändan.

10 Dec 2022