Fettavskiljare räddar avloppsrören

Har du exempelvis ett gatukök eller ett tårtbageri måste du vara extra noga med vad som rinner ner i avloppet. Du kan behöva skaffa dig en fettavskiljare för att följa reglerna i kommunen.

Det är både med tanke på dina egna avloppsrör och med hänsyn till kommunens reningskapacitet som du måste hålla koll på avloppsvattnet. Det finns krav på dig som näringsidkare, och frågan är om du behöver en liten eller stor modell, men du behöver en effektiv fettavskiljare. Det är bra om du väljer en leverantör som kan hjälpa dig med alla dina VA-funderingar när det gäller fett, slam och avloppsvatten.

Fett fastnar i rörledningarna

Frityrolja och stora mängder smält smör spolar man inte ner alls, det ska tas om hand separat. Men även om man gör det, är det stora mängder fett som hamnar i avloppet i alla fall. Eftersom fett är lättare än vatten flyter det ovanpå, och det svalnar på vägen ut och fastnar lätt inuti rören, på ovansidan. Hela röret fylls gradvis med mer och mer beläggning. Dessa avlagringar ger så småningom avloppsstopp, och man kan få ringa efter en spolbil. Då kommer det en rörmokare som får spola med högtryck och hett vatten.

En annan nackdel med fett i avloppsrören är att råttor kan leta sig dit och knapra i sig fettet, och då kan man få in problemet med råttor i fastigheten. En fettavskiljare gör den nödvändiga separationen, så att man inte får farliga mängder i sitt utsläpp. Kontakta en expert för råd och hjälp.

12 Aug 2021