En geotekniker har ansvar

Det är en geotekniker som undersöker hur marken är beskaffad när man ska bygga ett hus på en plats. Berggrund, jordlager och grundvatten kontrolleras då noga.

Ingen vill riskera att huset drabbas av sättningar och sprickor. Det ska vara säkert och beboeligt direkt, men det ska också hålla i många år framöver. Därför är det viktigt att en geotekniker är mycket noggrann vid undersökning av markförhållandena. Rör ska dras för vatten och avlopp, och elektricitet ska förberedas.

Var finns det grundvatten? Hur långt ner sträcker sig jord respektive berg? Hur långt ner kan man borra? Är marken fri från gifter och andra föroreningar? Det är frågor man måste ställa sig inför ett husbygge. Sedan tillkommer ju dränering, så att man slipper fuktskador. En geotekniker ska också ha kunskap om olika byggnormer och procedurer.

En geotekniker dokumenterar

Självklart noteras alla fynd i markens olika skikt och det görs noggranna beräkningar när det gäller hållfasthet. En del underlag är mer porösa än andra, och det finns många skilda saker att ta hänsyn till. Det är tur att en geotekniker är både van och kunnig och har gjort många sådana mätningar under sin yrkesverksamhet och kan dokumentera allt som görs.

Samtidigt måste en geotekniker kunna samarbeta med myndigheter och andra intressenter. Finns där tidigare gjorda undersökningar som har dokumenterats? Kommunen är i högsta grad inblandad när det ska byggas nya fastigheter och en geotekniker har också ett stort nätverk av kontakter. Inget får gå fel när man bygger exempelvis ett hotell eller ett hyreshus.

Få mer information om geoteknik här: geoteknikerna.se

6 Jun 2023