Dags för stambyte i Stockholm

Har ni kontroll över er fastighets inre skick? När byttes stammar senast? Har ni fått vattenskador? När uppdaterades el och datanät? Läs om stambyte i Stockholm!

Ett stambyte i Stockholm är inget som sker över en natt. Det är inte heller något som sker varje år. Här talar vi om en stor och genomgående åtgärd som behöver utföras med kanske 25-30 års mellanrum. Med andra ord är detta inget som någon kommer på ena dagen och fixar till dagen efter. Det krävs planering och kunskap och information och i vissa fall godkännande från berörda parter.

När ni ska genomföra stambyte måste hyresgäster informeras och innebär det en standardhöjning och ett höjt bruksvärde kräver detta godkännande från hyresgäster. Vid oenighet kan hyresnämnden få ta beslutet.

Vad ingår vanligen i ett stambyte?

Det vanligaste scenariot är att man byter rörsystem, alltså vatten- och avloppsrör. Ventilation och el och system för datatrafik är saker som kan vara vettigt att genomföra samtidigt. Ett stambyte kan också koordineras med renovering av badrum. Detta beror bland annat på att man ofta måste riva i väggar och golv för att komma åt att byta rör och är standarden låg och föråldrad är det rimligt att ordna detta samtidigt. Även köksrenovering kan komma ifråga vid ett stambyte.

Hyresgästers godkännande handlar om renoveringen i sig, inte den eventuella nya hyra som kommer att sättas efter genomförd renovering. Stambyte i Stockholm är inte heller samma sak som utbyte av slitna delar av fastigheten - detta kallas underhåll. Som fastighetsägare är det viktigt att i god tid tänka igenom vilka åtgärder som måste genomföras och vilka åtgärder som man vill ta sig an samtidigt. Det är inte ovanligt att boende behöver evakuera sina hem under en tid så planering är a och o för ett lyckat stambyte i Stockholm.

En samarbetspartner vid stambyte i Stockholm

Som fastighetsägare kan du ha kommit i kontakt med frågeställningen om stambyte i Stockholm i varierande utsträckning. Har du många fastigheter kan det vara ett problem du hanterar ofta. Eller så är det något du aldrig tidigare stått inför. I båda fallen behöver du en erfaren och kunnig samarbetspartner.

Du söker en firma som kan hantera alla aspekter av ett stambyte, alltifrån förberedelser med det juridiska och det praktiska förarbetet till genomförandet och fram till godkännande och bortforsling av utbytt material. Den kompetensen finns också tillgänglig och med den hjälp man erbjuder blir ditt stambyte en ren framgång.

4 Feb 2020