Dags för en fönsterrenovering?

Det finns några områden på en fastighet som utsätts för ett högre slitage än andra. Taket, fasaden och fönstren är typiska exempel på där väder och vind skapar ett slitage som i sin tur leder till att man med jämna mellanrum måste agera. Ser man till fönstren så behöver en sådan aktion inte per se innebära nya fönster - i många fall kan man genomföra en fönsterrenovering. En fönsterrenovering ger nytt liv till gamla fönster och detta för en bråkdel av priset.

Oavsett om man talar om fönster i en villa eller i en fastighet så fyller fönstren en stro funktion. Dels så handlar det om funktionalitet - genom fönstren får man in solljus och man kan se vad som händer på utsidan. Dels så handlar det om ren estetik i form av att fönstren fungerar som fastighetens ögon; de är det första man lägger märke till och de avgör till stor del hur det första, viktiga intrycket blir.

Fönster har även en stor del i hur ett inomhusklimat upplevs. Känner du drag inomhus så indikerar det att det är dags att överväga en fönsterrenovering. Detsamma gäller om du tycker att det är kallt trots att du har elementen uppvrida på max. Har du otäta fönster så kommer den varma luften att åka ut samtidigt som kall luft kommer in. Det påverkar både din elräkning och ditt inomhusklimat negativt.

Nya fönster bär en hög kostnad och i och med att en fönsterrenovering - om en sådan är möjlig att genomföra - är billigare och ger en god effekt så är det det första alternativet man ska leta efter. En fönsterrenovering bär alltid skötas av proffs.

Anlita ett professionellt företag för en fönsterrenovering

Ett enstaka fönster kan man som lekman klara av att renovera på egen hand. Handlar det om flera stycken så kommer man att göra bäst i att anlita professionell hjälp i form av företag som specialiserat sig på området fönsterrenovering. Handlar det om att er BRF eller om att du som fastighetsägare ska renovera era fönster så bör ni dessutom hitta ett företag som har tillräckligt stor personalstyrka och kunskap för att klara av uppgiften. En fönsterrenovering tar nämligen tid och den måste göra så för att full effekt ska kunna uppnås.

Vad sker då vid detta projekt? Först och främst så byter man ut allt rötskadat virke mot nytt och fräscht sådant. Man ersätter samtidigt alla beslag mot nya. En annan detalj som sker är att man behandlar alla områden med trä med olja. Därefter så ska även fönstren målas och tätas. Som avslutning så ser man även över ventilationen och här kan exempelvis spaltventiler installeras - förutsatt att det, utifrån fastighetens krav och behov, är det bästa lösningen. En fönsterrenovering i professionell regi sker till stor del i företagets verkstad. Det innebär att man under en tid kommer att få leva med en temporär lösning som skyddar mot regn, vind och kyla.

Projektet kräver vissa uppoffringar

Sker en omfattande fönsterrenovering i en fastighet så kan det innebära en ganska lång tid av uppoffringar, men det ger också en enorm belöning i slutändan. De fönster som installeras kommer att vara vackra, de kommer att vara funktionella och de kommer att ge varje enskild lägenhet ett avsevärt mycket behagligare klimat inomhus. Detta alltså till bråkdelen av kostnaden för nya fönster - ett projekt som tar lika lång tid att genomföra. Om du funderar på att renovera dina fönster så tipsar denna sida: https://www.fönsterrenoveringstockholm.nu

20 May 2020