Byggstädning Stockholm - viktigt att göra rent

En bortglömd punkt i samband med en renovering handlar om byggstädning. En byggstädning i Stockholm sker med ett tydligt syfte som handlar om att möjliggöra för en besiktningsman att göra sitt arbete. Och: en besiktningsman är i sin tur en absolut nödvändighet att anlita. Detta då det finns fog för att misstänka att jobbet kan vara av sämre kvalitet än vad man förväntar sig.

Som en följd av Rot-avdragets införande så har man sett att fler företag sett dagens ljus. Det finns en större efterfrågan av professionella hantverkare hos gemene man och därmed så finns det också fler möjligheter att bli anlitad som snickare, målare, rörmokare eller exempelvis elektriker. Detta har dock även skapat en oväntad och ovälkommen konsekvens som ligger i att företag som saknar både kunskap och moralisk kompass tagit sig in på marknaden. Det ligger bakom den stora ökningen av fuskjobb som kommit under senare år och de ackumulerade konflikterna mellan beställare och utförare i Stockholm.

Det går även att förklara många av de tvister gällande dolda fel som uppkommer i samband med bostadsaffärer. En säljare anlitar hantverkare för en renovering och säljer sedan bostaden till ett högt pris - köparen upptäcker efter viss tid en massa problem i den renovering som utförts och vill ha tillbaka en del av köpeskillingen. Något som leder till en tvist. Mitt i allt detta så blir vikten av en besiktningsman enormt stor. Oavsett renovering eller byggnation så måste man säkerställa kvalitet genom en extern granskning utförd av en besiktningsman. För att denne ska kunna utföras så krävs den byggstädning i Stockholm vi nämnde ovan.

En byggstädning är ingen vanlig städning

En byggstädning handlar inte om en massa finlir. Det finns andra typer av städningar - exempelvis hemstädning - som passar bättre in på den beskrivningen. Väljer du en byggstädning i Stockholm så handlar det mer om en professionell röjning av en arbetsplats där allt bråte, allt skräp och alla skrymmande saker sorteras, organiseras och körs till miljöstationen.

Det handlar således, baserat på detta, om ett ganska tungt jobb där man även måste använda speciella maskiner för att kunna göra rent. Sågspån och slipdamm kan exempelvis förstöra en vanlig dammsugare. Viktigt är därför att man som beställare klargör för städföretaget om vad man förväntar sig och varför man är i behov av en byggstädning i Stockholm.

Det går ofta att kombinera en sådan med en finare typ av städning och genom detta slå två flugor i en smäll: en byggstädning möjliggör för besiktningsmannen att granska renoveringen - den finare städningen efteråt möjliggör för dig att kunna använda utrymmet och njuta av den renovering som skett utan att behöva börja med att städa. Du kan använda Rut-avdraget för båda dessa typer av städningar och genom detta dra av 50% av den totala kostnaden för arbetet. Det är en rejäl investering. Läs mer om byggstädning på den här hemsidan: byggstädningstockholm.biz

26 Jun 2022