Asfaltering av olika ytor i Stockholm

Stockholms gator och vägar är oftast hårdgjorda med hjälp av asfaltering. Men idag använder man asfalt inom många olika områden, till och med inomhus.

När asfalten kom revolutionerade den väghållningen. Genom asfaltering fick man en yta på gator och vägar som var perfekt att köra bil på, men även att cykla och gå på. Det blev en yta som höll sig likadan i många år och som dessutom var bekväm att åka på.

I städer som Stockholm hade man tidigare haft en beläggning som mestadels bestod av kullersten. Det är visserligen vackert men samtidigt mycket arbetsamt att lägga och väldigt skumpigt att åka på. Asfalten hade också ytterligare en fördel och det var att man kunde få en genomrinning så att vatten inte blev stående.

Smarta inomhusytor genom asfaltering i Stockholm

Dagligen pågår det någon typ av asfaltsarbeten i Stockholm. Det kan vara nya gator och vägar som byggs. Kanske en och annan bro eller viadukt som ska få ett ytskikt. Men det är faktiskt även vanligt att man lägger asfalt på ytor inomhus, som exempelvis parkeringshus och liknande.

Asfalt är inte enbart ett smart material att använda utomhus. När man lägger asfalt inomhus så får man precis samma fördelar som materialet ger utomhus. Och det är något som man kan dra nytta av inom industri och tillverkning. Där kan det finnas ytor som man vill att lastbilar ska kunna köra in på, eller kanske någon slags truckar. Ytor med andra behov än normalt.

29 Oct 2022