Använd dig av återvinning & deponi i Stockholm

Hos en återvinning & deponi i Stockholm går det att lämna in det mesta som ett hushåll kan behöva bli av med, från förpackningar till trädgårdsavfall.

Om du bor i Stockholm så har du flera olika platser att åka till när du vill bli av med material inom återvinning och deponi. Det är stationer som kan drivas av olika företag, men som alltid har en kommun som beställare. Grundtanken är att avfall ska tas om hand istället för att kastas direkt ut i naturen. Och att miljön ska räddas genom att så mycket återvinns som möjligt.

Till en återvinningsstation kommer det därför alla möjliga besökare, från olika slags företag till privatpersoner. Det finns till och med lagstadgat att vissa material måste lämnas till en sådan station istället för att bli liggande, eller på annat sätt dumpas. Före stationerna gick det tyvärr att hitta bilvrak, sopor och allt möjligt kastat i skogsbryn eller längs med landets vägar.

Återvinning & deponi – vad innebär det?

De flesta vet säkert att återvinning betyder att något som använts kan komma att användas igen. Antingen precis så som det är eller genom en process för att skapa någon annan artikel. Så kan det exempelvis gå till när plagg återvinns och blir till andra kläder. Eller när vissa plastflaskor återvinns och blir till kläder eller någon annan slags plastsak, som en burk till exempel.

Men när det gäller deponi i Stockholm så är det många som inte riktigt vet vad det betyder. Deponi kallas allt som inte går att återvinna utan som får tas om hand på annat sätt. Det kan vara betong, sten eller andra material som behöver gå genom en nedbrytningsprocess istället för att återanvändas. Därför är det viktigt att hålla koll på hur allt avfall ska sorteras och kastas.

1 Mar 2024