Anlita rätt företag för din köksrenovering

Att köket blivit den självklara mötesplatsen för många familjer är enbart glädjande. Att laga mat, att umgås och sitta ned tillsammans för att äta är något som får oss att närma oss andra kulturer och betydelsen köket har för dessa. Som exempel – sätt en italiensk familj i en äldre lägenhet i Stockholm och de skulle efter några dagar ge upp då köket där inte alls lever upp till deras normala karv.

Köket i Sverige och i Stockholm i synnerhet har börjat komma på radarn och många väljer att riva ut de äldre kökslösningarna vi ovan nämnde och istället ersätta dessa med bättre sådana. Man kanske tar bort en vägg, man sätter upp en köksö och får på köpet den rymd och de möjligheter som en sådan för med sig i form av öppenhet. Man genomför – kort och gott – en köksrenvoering och allt som oftast så innebär detta att man anlitar ett företag för uppgiften. Något som tyvärr i Stockholm är lite lättare sagt än gjort då det kommer till en köksrenovering.

Varför? Jo, av den anledningen att det finns ett väldigt stort urval och att det skiljer väldigt mycket i både pris och kvalitet dem emellan. Det är nämligen inte alls ovanligt att man hör talas om att familjer i Stockholm anlitat ett företag för sin köksrenovering och där man drabbats av rena fuskjobb – tyvärr och där man också till viss del har sig själv att skylla.

En gemensam nämnare mellan de drabbade familjerna är nämligen att man satt plånboken före det rationella. Kort sagt; man har varit förblindade av att komma så billigt undan vid sin köksrenovering och man har glömt att ställa sig frågan om priset man betalar verkligen är rimligt.

Använd ditt rot-avdrag  i Stockholm

Märk väl här – priset är naturligtvis avgörande i en köksrenovering och man ska definitivt inte betala för mycket för en sådan. Men; betalar man väldigt lite pengar så kommer också ofta problemen på köpet och då det gäller en köksrenovering så kan detta innebära vattenskador, kakel som sätts upp snett och där exempelvis vatten- och el – livsfarligt! – dragits på fel sätt.

Nej, vid en köksrenovering så måste man tänka logiskt och ställa sig frågan: hur kan det komma sig att just detta företag kan åta sig projektet till ett pris som skiljer sig så extremt mycket från de offerter jag fått från andra företag. Däri ligger ofta svaret.

Dessutom – priset behöver inte bli så dyrt oavsett vilket företag man anlitar. Du kan numera använda en förmånlig skattesubvention i form av rot-avdraget och dra av 30 % av den totala arbetskostnaden.

25 Oct 2016